Alf Moss .no

Subtitle

Viktig informasjon om helse.
Denne flasken inneholder Redox signalmolekyler. Cellene i kroppen din er helt avhengig av disse. Mangel på disse kan føre til at kroppen din ikke responderer som den skal på ytre omgivelser som dårlig utemiljø, på stress og ikke minst har alder skylden for at du mangler dem.

ASEA drikken gir kroppen din bedre helse innenfra og ut.
ASEA er det eneste selskapet som et produkt som kan tilføre kroppen din Redox signalmolekyler.
ASEA har også et produkt med Redox signalmolekyler som virker på huden din og inn i kroppen - Renu28 Gel.
ASEA signalmolekyl teknologi blir det viktigste for din og min helse i de neste årtier.

ASEA er kanskje det viktigste gjennombruddet innen helse siden penicillinen ble oppdaget i 1928.
ASEA ikke er medisin men tilfører cellene i kroppen det som er naturlig skal være der.

Jeg kan gi deg verdifull informasjon som kan gi deg en bedre helse og kanskje et bedre liv.
Ta kontakt og vi kan ta et kort møte.

Hilsen Alf Moss
Mobil: 93490600
Mail: mailto:[email protected]