Alf Moss .no

Subtitle

ASEA vannet.

Asea er resultatet atter lang forskning. På slutten av forrige århundre begynte forskere å studere cellene i kroppen vår. I 1998 fikk de bekreftet viktigheten av Redox signalmolekyler for det som skjer i og mellom cellene. Signalmolekyler registerer feil og reparerer cellen, eventuelt sørger for at cellen blir skiftet ut. Uten signalmolekyler når ikke beskjeden frem og vi kan få en dårligere helse.

Ytre miljøfaktorer påvirker produksjon av signalmolekyler. Det samme gjør stress og ikke minst alderen. Voksne produserer mindre signalmolekyler enn unge.


Men det var umulig å produsere Redox signalmolekyler utenfor kroppen. De neste 10 årene gikk med på å finne løsning på dette. Det klarte de i 2009. 

Familien Norten i USA så muligheten med produktet og kjøpte rettighetene. Det ble testet ut på 40 mennesker med stort hell. Etter noen måneder hadde dett spredd seg til 140 mennesker i flere land. Både personer med helseplager og idrettsfolk hadde stor glede av produktet.

Den farmasøytiske industrien la en klekkelig sum på bordet og ville overta. Men da måtte alle brukerne slutte med det.

Familien Norten valgte folket istedet for pengene. Derfor benyttes nettverksmarkedsføring til å få ut produktet til folket.


Vi trenger markedsførere.


Vi bruker nettverks markedsføring til å nå alle mennesker som trenger dette produktet. Dette har ASEA gjort helt fra starten med stort hell.

Vi trenger flere markedsførere. Vi trenger deg.

Og du tjener penger på denne jobben. Du må være tilstede og hjelpe andre til å tjene penger. På den måten får du en passiv inntekt. 


Det fine med ASEA er at de har disse produktene som de er helt alene om og vil være det i uoverskuelig fremtid. Veldig mange mennesker trenger produktene. Om noen år vil ASEA være i de fleste husholdninger.


Velkommen.

Mobil: 93490600 eller epost: [email protected] 

Min ASEA hjemmeside